دکمه موبایل منو

زنگ جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15

زنگ جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15 در نخستین روز جشن نیکوکاری،همزمان با سراسر کشور زنگ جشن نیکوکاری با حضور اسکندر اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و گوهری راد،مدیرکل آموزش و پرورش استان نواخته شد. عکاس: روابط عمومی
جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15
جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15
جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15
جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15
جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15
جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15
جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15
جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15
جشن نیکوکاری در مدارس گلستان نواخته شد – 1397/12/15

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.