دکمه موبایل منو

تجلیل مدیرکل کمیته امداد استان از خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22

تجلیل مدیرکل کمیته امداد استان از خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22 اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به مناسبت22 اسفند ماه، روز بزرگداشت شهدا ازخانواده شهدای حامی ایتام گلستانی تجلیل بعمل آورد. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با خانواده شهدای حامی ایتام گلستانی – 1397/ 12/22
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.