دکمه موبایل منو

بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14

بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14 اسکندر اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از خسارات وارده بر منازل مسکونی مددجویان روستای قلعه قافه از توابع شهرستان مینودشت که بر اثر رانش زمین در بارندگی های اخیر دچار آسیب شده بودند، بازدید بعمل آورد. عکاس: روابط عمومی
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
بازدید مدیرکل کمیته امداد از خسارات رانش زمین به منازل مسکونی مددجویان گلستانی – 1398/01/14
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.