دکمه موبایل منو

بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398

بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398 با دستور دکتر حق‌شناس استاندار گلستان و باهدف آگاهی بخشی، مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی از خلیج گرگان در محل دریای نوکنده بازدید بعمل آمد. گفتنی است، با توجه به وضعیت بحرانی خلیج گرگان، مطالبه ملی برای نجات این خلیج، بیش از پیش احساس می‌شود. عکاس: روابط عمومی
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398
با دستور استاندار گلستان انجام شد: بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان از خلیج گرگان -07/05/1398

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.