دکمه موبایل منو

دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17

دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17 سردار معروفی،فرمانده سپاه نینوا استان گلستان به همراه چند تن از معاونان با اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان دیدار کرد. عکاس: روابط عمومی
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17
دیدار فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با مدیرکل کمیته امداد استان- 1397/09/17

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.