دکمه موبایل منو

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان – 1397/09/27

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان – 1397/09/27 اسکندر اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان باعبداله باقریان، رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان و دبیر مجمع هماهنگی بانک های گلستان در خصوص اعتبارات وام اشتغال مددجویان دیدار و گفتگو کرد. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با رئیس امور شعب بانک ملی استان گلستان – 1397/09/27

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.