دکمه موبایل منو

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27 اسکندر اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار استان گلستان بازدید به عمل آورد. عکاس: روابط عمومی
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27
بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری – 1397/09/27

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.