دکمه موبایل منو

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27 اسکندر اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محمدتقی قزل سفلی، مدیرامور شعب بانک کشاورزی استان در خصوص بررسی روند پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری دیدار و گفتگو کرد. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان – 1397/09/27

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.