دکمه موبایل منو

حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11

حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11 جلسه شورای اداری کمیته امداد استان گلستان با حضور دکتر میرزایی، مشاور رئیس و مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد و هیئت همراه برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11
حضور مدیر کل نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی کمیته امداد در گلستان – 1397/10/11

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.