دکمه موبایل منو

اشتغال زایی مددجویان گلستانی در سال 97 – 1397/10/17

اشتغال زایی مددجویان گلستانی در سال 97 – 1397/10/17 در 9 ماهه سال 97 بیش از دو هزار وام اشتغالزایی در قالب تسهیلات خودکفایی، کارانگیزی، توان افزایی و کارفرمایی به مددجویان شهری و روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان پرداخت شد. عکاس: روابط عمومی
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17
اشتغالزایی مددجویان گلستانی در سال 97–1397/10/17

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.