دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با خبرنگاران پایگاه خبری گلستان ما -1398/05/14

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با خبرنگاران پایگاه خبری گلستان ما -1398/05/14 تاریخ: ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸ اسکندر اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در آستانه روز خبرنگار با خبرنگاران پایگاه خبری گلستان ما دیدار کرد. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با خبرنگاران پایگاه خبری گلستان ما -1398/05/14
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با خبرنگاران پایگاه خبری گلستان ما -1398/05/14
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با خبرنگاران پایگاه خبری گلستان ما -1398/05/14
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با خبرنگاران پایگاه خبری گلستان ما -1398/05/14
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با خبرنگاران پایگاه خبری گلستان ما -1398/05/14
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.