حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 1398/05/15

حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 1398/05/15 تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ اسکندر اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به همراه جمعی از همکاران این نهاد برای پاسخگویی مستقیم به درخواست‌های مردمی از طریق تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد استان گلستان حضور یافتند. عکاس: روابط عمومی
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 15/05/1398
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 15/05/1398
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 15/05/1398
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 15/05/1398
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 15/05/1398
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 15/05/1398
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 15/05/1398
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در «سامد» - 15/05/1398
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.