دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 1398/07/13

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 1398/07/13 تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.