جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15

جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15 تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان با موضوع ارائه گزارش بازرسی مرکز از ادارات استان با حضور اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان و مهندس حق گویان، دستیار مدیرکل نظارت و رسیدگی به شکایات مرکز و هیئت همراه و روسای ستادی استان برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان گلستان برگزار شد -1398/07/15
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.