دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22 اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد در راستای تحقق برنامه عملیاتی حوزه اشتغال وبررسی موانع ومشکلات موجود در روند پرداخت وامهای خودکفایی بویژه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی وقرض الحسنه اشتغالزایی بند ب تبصره 16 سال 98 کل کشور،با مدیران امور شعب بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی دیدار وگفتوگو کرد. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب  بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب  بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب  بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب  بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.