دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22 تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد در راستای تحقق برنامه عملیاتی حوزه اشتغال وبررسی موانع ومشکلات موجود در روند پرداخت وامهای خودکفایی بویژه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی وقرض الحسنه اشتغالزایی بند ب تبصره 16 سال 98 کل کشور،با مدیران امور شعب بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی دیدار وگفتوگو کرد. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب  بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب  بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب  بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران امور شعب  بانکهای رفاه،صادرات، کشاورزی وصندوق کارآفرینی 98/07/22
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.