همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05

همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05 کمیته امداد استان گلستان با همکاری بسیج سازندگی در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین ، 100 سری جهیزیه به ارزش 800 میلیون تومان به نوعروسان یتیم گلستانی اهدا کرد. عکاس: روابط عمومی
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین؛ ۱۰۰ سری جهیزیه بین زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد گلستان توزیع شد – 1398/09/05
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.