حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/09/11

حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/09/11 مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به همراه جمعی از همکاران برای پاسخگویی به درخواست‌های مردمی ۱۱ آذرماه در مرکز سامد حضور یافتند. عکاس: روابط عمومی
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در سامد - 1398/09/11
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در سامد - 1398/09/11
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در سامد - 1398/09/11
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در سامد - 1398/09/11
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در سامد - 1398/09/11
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در سامد - 1398/09/11
حضور مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در سامد - 1398/09/11
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.