برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13 همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان برگزار شد
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.