حضور امدادگران گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09

حضور امدادگران گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09 اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان به همراه امدادگران گلستانی در تجمع حماسه بزرگ نهم دی شرکت کردند. عکاس: روابط عمومی
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
حضور امدادگران  گلستانی در راهپیمایی نهم دی – 1398/10/09
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.