آغاز پویش «هر کارمند یک حامی» در فرماندهی نیروی انتظامی گلستان - ۱۳۹۸/۱۰/11

آغاز پویش «هر کارمند یک حامی» در فرماندهی نیروی انتظامی گلستان - ۱۳۹۸/۱۰/11 اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با هدف اجرای طرح «هر کارمند یک حامی» با مسئولان فرماندهی انتظامی استان گلستان دیدار کرد. عکاس: روابط عمومی
آغاز پویش «هر کارمند یک حامی» در نیروی انتظامی گلستان - ۱۳۹۸/۱۰/11
آغاز پویش «هر کارمند یک حامی» در نیروی انتظامی گلستان - ۱۳۹۸/۱۰/11
آغاز پویش «هر کارمند یک حامی» در نیروی انتظامی گلستان - ۱۳۹۸/۱۰/11
آغاز پویش «هر کارمند یک حامی» در نیروی انتظامی گلستان - ۱۳۹۸/۱۰/11
آغاز پویش «هر کارمند یک حامی» در نیروی انتظامی گلستان - ۱۳۹۸/۱۰/11
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.