برگزاری شورای زکات استان گلستان - 1398/10/11

برگزاری شورای زکات استان گلستان - 1398/10/11 اسکندر اسکندری،مدیر کل کمیته امداد استان گلستان در دومین جلسه شورای زکات استان در سال جاری، گزارش 9 ماهه زکات را ارائه کرد. عکاس: روابط عمومی
برگزاری شورای زکات استان گلستان  - 1398/10/11
برگزاری شورای زکات استان گلستان  - 1398/10/11
برگزاری شورای زکات استان گلستان  - 1398/10/11
برگزاری شورای زکات استان گلستان  - 1398/10/11
برگزاری شورای زکات استان گلستان  - 1398/10/11
برگزاری شورای زکات استان گلستان  - 1398/10/11
برگزاری شورای زکات استان گلستان  - 1398/10/11
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.