نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18

نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18 تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۸ نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی با موضوع راهکارهای بهره گیری از ظرفیت استارت آپ ها در پیشبرد ماموریت های کمیته امداد استان گلستان با همکاری پارک علم و فناوری استان برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
نشست علمی کارشناسان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گلستان با مسئولان پارک علم و فناوری – 1398/10/18
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.