ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26

ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26 تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۸ سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان با حضور دکتر مهدی ابراهیمی،مدیرعامل شرکت صنعت آفرینان کمیته امداد با ارائه تولیدات فرش ،تابلوفرش و گلیم مجریان طرح های اشتغالزایی و راهبران شغلی این نهاد برپا شد. عکاس: روابط عمومی
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
ارائه تولیدات مددجویان کمیته امداد در سومین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت استان گلستان – 1398/10/26
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.