بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15

بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15 تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ مهندس سید پرویز فتاح،رئیس بنیاد مستضعفان و عضو هیئت امنا کمیته امداد در سفر به استان گلستان از واحدهای مسکونی مددجویان آسیب دیده از سیل بازدید بعمل آورد. عکاس: روابط عمومی
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
بازدید مهندس فتاح از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده گلستان-1398/11/15
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.