حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12

حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12 تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ سرپرست کمیته امداد استان گلستان به همراه جمعی از همکاران برای پاسخگویی به درخواست‌های مردمی 12 اسفند ماه در مرکز سامد حضور یافتند. عکاس: روابط عمومی
حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12
حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12
حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12
حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12
حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12
حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12
حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12
حضور سرپرست کمیته امداد استان گلستان در سامد- 1398/12/12
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.