توزیع مرحله سوم 10هزار بسته اقلام بهداشتی بین مددجویان کمیته امداد گلستان - 1399/01/11

توزیع مرحله سوم 10هزار بسته اقلام بهداشتی بین مددجویان کمیته امداد گلستان - 1399/01/11 تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ توزیع مرحله سوم 10 هزار بسته اقلام بهداشتی با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با حضور حمیدی، فرماندار شهرستان گرگان و بابایی، سرپرست کمیته امداد استان گلستان میان مددجویان تحت حمایت این نهاد آغاز شد. عکاس: روابط عمومی
باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 10هزار بسته اقلام بهداشتی در مرحله سوم بین مددجویان کمیته امداد گلستان توزیع شد - 1399/01/11
باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 10هزار بسته اقلام بهداشتی در مرحله سوم بین مددجویان کمیته امداد گلستان توزیع شد - 1399/01/11
باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 10هزار بسته اقلام بهداشتی در مرحله سوم بین مددجویان کمیته امداد گلستان توزیع شد - 1399/01/11
کمیته امداد استان گلستان همزمان با اعیاد شعبانیه و باهدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مرحله سوم ،10هزار بسته اقلام بهداشتی شامل مواد ضدعفونی کننده و شوینده به ارزش 300 میلیون تومان بین مددجویان این نهاد توزیع کرد.
باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 10هزار بسته اقلام بهداشتی در مرحله سوم بین مددجویان کمیته امداد گلستان توزیع شد - 1399/01/11
باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 10هزار بسته اقلام بهداشتی در مرحله سوم بین مددجویان کمیته امداد گلستان توزیع شد - 1399/01/11
باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 10هزار بسته اقلام بهداشتی در مرحله سوم بین مددجویان کمیته امداد گلستان توزیع شد - 1399/01/11
باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 10هزار بسته اقلام بهداشتی در مرحله سوم بین مددجویان کمیته امداد گلستان توزیع شد - 1399/01/11
باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 10هزار بسته اقلام بهداشتی در مرحله سوم بین مددجویان کمیته امداد گلستان توزیع شد - 1399/01/11
باهدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 10هزار بسته اقلام بهداشتی در مرحله سوم بین مددجویان کمیته امداد گلستان توزیع شد - 1399/01/11
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.