هم افزایی بانک صادرات گلستان برای مشارکت در طرح اطعام مهدوی– 1399/02/08

هم افزایی بانک صادرات گلستان برای مشارکت در طرح اطعام مهدوی– 1399/02/08 تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با محمدرضا کریم،مدیریت شعب بانک صادرات گلستان پیرامون هم افزایی و بهره مندی از ظرفیت های بانک ها در اطعام و مشارکت در اجرای طرح اطعام مهدوی مددجویان و نیازمندان در ماه پرفیض رمضان دیدار و گفتگو کرد. عکاس: روابط عمومی
هم افزایی بانک صادرات گلستان برای مشارکت در طرح اطعام  مهدوی– 1399/02/08
هم افزایی بانک صادرات گلستان برای مشارکت در طرح اطعام  مهدوی– 1399/02/08
هم افزایی بانک صادرات گلستان برای مشارکت در طرح اطعام  مهدوی– 1399/02/08
هم افزایی بانک صادرات گلستان برای مشارکت در طرح اطعام  مهدوی– 1399/02/08
هم افزایی بانک صادرات گلستان برای مشارکت در طرح اطعام  مهدوی– 1399/02/08
هم افزایی بانک صادرات گلستان برای مشارکت در طرح اطعام  مهدوی– 1399/02/08
هم افزایی بانک صادرات گلستان برای مشارکت در طرح اطعام  مهدوی– 1399/02/08
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.