مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان– 1399/02/08

مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان– 1399/02/08 تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با صیادی، مدیریت شعب بانک کشاورزی استان پیرامون مشارکت در اجرای طرح اطعام مهدوی نیازمندان در ماه پرفیض رمضان دیدار و گفتگو کرد. عکاس: روابط عمومی
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
مشارکت بانک کشاورزی گلستان در اطعام مهدوی نیازمندان–99/02/08
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.