دیدار رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان – 1399/02/15

دیدار رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان – 1399/02/15 تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ذوالفقار امیرشاهی،رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان گلستان در دیدار با عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان پیرامون جذب مشارکت ایرانیان مقیم خارج در طرح اکرام ایتام و محسنین و اشتغال مددجویان دیدار و گفتگو کرد. عکاس: روابط عمومی
دیدار رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان – 1399/02/15
دیدار رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان – 1399/02/15
دیدار رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان – 1399/02/15
دیدار رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان – 1399/02/15
دیدار رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان – 1399/02/15
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.