دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان-20/02/1399

دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان-20/02/1399 تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ آخوند میرزاعلی،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان به منظور استفاده از ظرفیت های هر دو نهاد برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دیدار و گفتگو کرد. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان-20/02/1399
دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان-20/02/1399
دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان-20/02/1399
دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان-20/02/1399
دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان-20/02/1399
دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با مدیرکل کمیته امداد گلستان-20/02/1399
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.