نشست تخصصی راهبران شغلی پاتکو با مدیرکل کمیته امداد گلستان -1399/02/22

نشست تخصصی راهبران شغلی پاتکو با مدیرکل کمیته امداد گلستان -1399/02/22 تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ نشست تخصصی گروه راهبران شغلی پاتکو با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با هدف راهبری شغلی مددجویان گلستان برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
نشست تخصصی راهبران شغلی پاتکو با مدیرکل کمیته امداد گلستان -22/02/1399
نشست تخصصی راهبران شغلی پاتکو با مدیرکل کمیته امداد گلستان -22/02/1399
نشست تخصصی راهبران شغلی پاتکو با مدیرکل کمیته امداد گلستان -22/02/1399
نشست تخصصی راهبران شغلی پاتکو با مدیرکل کمیته امداد گلستان -22/02/1399
نشست تخصصی راهبران شغلی پاتکو با مدیرکل کمیته امداد گلستان -22/02/1399
نشست تخصصی راهبران شغلی پاتکو با مدیرکل کمیته امداد گلستان -22/02/1399
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.