رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01

رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01 تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۹ 15 هزار سبد معیشتی در چهارمین مرحله رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد استان گلستان و سپاه نینوا در ماه مبارک رمضان بین مددجویان و نیازمندان توزیع شد. عکاس: روابط عمومی
رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01
رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01
رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01
رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01
رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01
رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01
رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01
رزمایش مشترک کمک مومنانه با همکاری کمیته امداد گلستان و سپاه نینوا -1399/03/01
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.