دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، راه وشهرسازی 99/03/10

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، راه وشهرسازی 99/03/10 تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ عیسی بابائی مدیرکل کمیته امداد در راستای تحقق برنامه های عملیاتی سالجاری درحوزه اشتغال و مسکن با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، میراث فرهنگی وگردشگری و راه و شهرسازی دیدار و در زمینه هم افزایی بیشتر و استفاده از ظرفیت های مشترک گفتگو و تبادل نظر نمودند. عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، راه وشهرسازی  99/03/
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، راه وشهرسازی  99/03/
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، راه وشهرسازی  99/03/
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، راه وشهرسازی  99/03/
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، راه وشهرسازی  99/03/
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، راه وشهرسازی  99/03/
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.