نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 1399/03/18

نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 1399/03/18 تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان در سال جاری با حضور آقای معروفی نماینده آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 18/03/1399
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 18/03/1399
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 18/03/1399
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 18/03/1399
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 18/03/1399
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 18/03/1399
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 18/03/1399
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 18/03/1399
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 1399/03/18
نخستین جلسه شورای زکات استان گلستان برگزار شد – 18/03/1399
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.