تفاهم نامه همکاری کمیته امداد با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منعقد شد

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منعقد شد تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ تفاهم نامه همکاری کمیته امداد استان و دانشگاه منابع طبیعی گلستان با هدف استفاده از ظرفیت های فی مابین در زمینه ی اشتغالزایی و آموزش جوانان و توانمندسازی نیازمندان با حضور عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد و دکتر علی نجفی نژاد، رئیس دانشگاه منعقد شد. عکاس: روابط عمومی
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
امضای تفاهم نامه اشتغالزایی کمیته امداد با دانشگاه منابع طبیعی گلستان – 1399/03/21
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.