جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05

جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05 تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۹ جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی تبصره 16 قانون بودجه سال 98 کمیته امداد استان گلستان با حضور ابراهیم کریمی،معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار گلستان و مدیران بانک ها برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گلستان با بانک ها – 1399/04/05
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.