برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12

برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12 تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان با حضور اسکندری،مشاور معاون اشتغال و خودکفایی مرکز همزمان با سراسر کشور برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
برگزاری همایش تبیین وتشریح برنامه های اشتغال سال 99 کمیته امداد استان گلستان – 1399/04/12
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.