همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22

همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22 تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ نشست صمیمی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با موسوی،رئیس جهاد دانشگاهی استان در زمینه ی ایجاد همکاری مشترک در حوزه اشتغالزایی مددجویان تحت حمایت این نهاد برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.