نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22

نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22 تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ جلسه مدیر کل کمیته امداد استان گلستان و مدیرعامل بانک رسالت استان در نشست سراسری با مدیرعامل بانک رسالت و معاونت اشتغال و خودکفایی مرکز از طریق ویدئو کنفرانس در دفتر مرکزی در راستای تبیین فرآیند چگونگی اجرای شیوه پرداخت تسهیلات اشتغال بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22
نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22
نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22
نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22
نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22
نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22
نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22
همکاری کمیته امداد استان گلستان با جهاد دانشگاهی – 1399/04/22
نشست سراسری مدیران کل کمیته امداد کشور با مدیرعامل بانک رسالت ازطریق ویدئو کنفرانس – 1399/04/22
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.