فاز نخست طرح توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02

فاز نخست طرح توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02 تاریخ: ۲ اَمرداد ۱۳۹۹ فاز نخست طرح توزیع اردک نذری با مشارکت بنیاد خیریه مادر مهربان بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان با هدف خودکفایی و ارتقای اقتصاد خانوارها اجرا شد. عکاس: روابط عمومی
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
فاز نخست طرح  توزیع اردک نذری بین مددجویان گلستان اجرا شد - 1399/05/02
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.