اهداء 80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14

اهداء 80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14 تاریخ: ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۹ در راستای فرمایش مقام معظم رهبری ((مدظله العالی) مبنی برکمک مومنانه ومواسات و همدلی ،تعداد 80عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان وبا هدف تامین لوازم سرمایشی درفصل گرما، به مددجویان کمیته امداد امداد امام خمینی (ره ) اهداء گردید. عکاس: روابط عمومی
اهداء  80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14
اهداء  80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14
اهداء  80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14
اهداء  80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14
اهداء  80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14
اهداء  80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14
اهداء  80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14
اهداء  80 عدد پنکه زمینی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد - 1399/05/14
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.