بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی - 1399/05/26

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی - 1399/05/26 تاریخ: ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به همراه صیادی، مدیرعامل بانک کشاورزی استان از طرح های اشتغالزایی و خودکفایی مددجویان تحت حمایت این نهاد بازدید بعمل آورد. عکاس: روابط عمومی
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح های اشتغال مددجویان گلستانی -   1399/05/26
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.