تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29

تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29 تاریخ: ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹ بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از مشارکت و کمک 495 میلیون تومانی یازرلو، مدیریت شعب بانک سپه گلستان به این نهاد تجلیل وتقدیر بعمل آورد. عکاس: روابط عمومی
تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29
تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29
تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29
تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29
تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29
تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29
تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29
تجلیل از مساعدت های مدیریت شعب بانک سپه گلستان به کمیته امداد -1399/05/29
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.