بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16

بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16 تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به همراه توماج، فرماندار شهرستان آق قلا از طرح های خودکفایی و اشتغال مددجویان تحت حمایت کمیته امداد بازدید بعمل آورد. گفتنی است در ادامه نیز مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در راستای تسریع در اعطای تسهیلات خودکفایی و اشتغال به مددجویان متقاضی با آزاده،رئیس بانک ملی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. عکاس: روابط عمومی
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
بازدید مسئولان از طرح های خودکفایی مددجویان شهرستان آق قلا - 1399/07/16
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.