قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت بوتراب تهران-1399/07/23

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت بوتراب تهران-1399/07/23 تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در دیدار با آقایان جوانشیر،نظری و صوری هیات مدیره موسسه خیریه عترت بوتراب،از زحمات و کمک های بی دریغ آنان در مساعدت برای بازسازی 40 واحد مسکونی مناطق سیل زده گلستان تقدیر و تشکر بعمل آورد. عکاس: روابط عمومی
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت بوتراب تهران-1399/07/23
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت ابوتراب تهران-1399/07/23
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت ابوتراب تهران-1399/07/23
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت ابوتراب تهران-1399/07/23
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت ابوتراب تهران-1399/07/23
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت ابوتراب تهران-1399/07/23
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت ابوتراب تهران-1399/07/23
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت ابوتراب تهران-1399/07/23
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت ابوتراب تهران-1399/07/23
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از هیات مدیره موسسه خیریه عترت ابوتراب تهران-1399/07/23
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.