تجلیل مدیرکل کمیته امداد استان از خانواده شهید مرزبانی نبی اله خطیری وحامی ایتام گلستانی – 1399/11/05

تجلیل مدیرکل کمیته امداد استان از خانواده شهید مرزبانی نبی اله خطیری وحامی ایتام گلستانی – 1399/11/05 تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۹ عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان از خانواده شهید مدافع امنیت،سرگرد نبی اله خطیری از حامیان طرح اکرام ایتام این نهاد تجلیل بعمل آورد. گفتنی است، شهید مرزبانی گلستان، از سال 1395 حامی ایتام شده و حمایت مادی و معنوی 3 یتیم را برعهده گرفتند که پس از شهادت ایشان، این حمایت توسط خانواده شهید ادامه دارد. عکاس: روابط عمومی
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.