کارگروه ملی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی بصورت ویدئو کنفرانس در استان گلستان 1400/03/03

کارگروه ملی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی بصورت ویدئو کنفرانس در استان گلستان 1400/03/03 تاریخ: ۳ خرداد ۱۴۰۰ کارگروه ملی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی باحضور مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره) ، بهزیستی ، تعاون کارورفاه اجتماعی ، ورزش وجوانان استان گلستان برگزارشد. عکاس: روابط عمومی
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.