دکمه موبایل منو

ارتباط با ما

 نشانی :  گرگان، میدان بسیج، سایت اداری، روبروی تعزیرات حکومتی، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان
 شماره روابط عمـومی:  017-۳۲۴۸۰۷۴۱
 تلفن دبیـرخـانه : 017-۳۲۴۸۰۷۵۰ 
 صندوق پستی:  49189-37155
 پست الکترونیک:  prp@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان