دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

حسین پور

امان اله حسین پور

مدیر کل
  • 017-32436741
اسکندر اسکندری

اسکندر اسکندری

قائم مقام
  • 017-32436741
ملکان

کریم ملکان

معاون امور فرهنگی
  • 017-32436741
مهدی نظری

مهدی نظری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 017-32436741
سید جواد نظری

سیدجواد نظری

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 017-32436741
علی جعفری

علی جعفری

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 017-32436741
باغبانی

اسماعیل باغبانی

معاون اداری و مالی
  • 017-32436741